Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις – Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κύριο μέλημά μας είναι να αναφέρουμε τους όρους που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της KRITIKOSWOOD σε όλους εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε αγοράστε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο ιστότοπος kritikoswood-shop.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες / χρήστες υποχρεούνται να διαβάζουν προσεκτικά και να επισκέπτονται / χρησιμοποιούν τις σελίδες / υπηρεσίες τους μόνο εάν τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, οπότε ελέγχετε συχνά αυτούς τους όρους, καθώς η συνεχής χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται αποδοχή οποιωνδήποτε αλλαγών. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορείτε να βρείτε εδώ: Gov.-Code of Ethics-for-Electronic-Trade.pdf

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την εταιρεία Kritikoswood, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ύψιστης σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι πάντα σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο. Για να ξεκινήσετε τη συνδιαλλαγή μας μεταξύ μας, προϋπόθεση είναι η αποκάλυψη από μέρους σας ορισμένων από τα προσωπικά σας στοιχεία. Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες όνομα / επωνυμία σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση διεύθυνσης / χρέωσής σας, τη διεύθυνση όπου θα αποστέλλονται τα προϊόντα εάν διαφέρει από την προηγούμενη, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον υπό εξέταση τομέα. Σκοπός του νόμου είναι να καθοριστούν οι όροι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, ιδίως του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η KRITIKOSWOOD συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι για αυστηρά καθορισμένους σκοπούς, που σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται μετά από λεπτομερείς πληροφορίες. Επιπλέον, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβαση μεταξύ μας ή να συμμορφωθούμε με τη νομική μας υποχρέωση ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας που σχετίζονται κυρίως με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη εκτός από την εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες CRM, συντήρηση της ιστοσελίδας μας και ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τις παραδόσεις των προϊόντων μας και απαιτεί από εμάς να λάβουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Το CPC προβλέπει ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) και ειδικότερα το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που διαθέτουμε και το πώς τα επεξεργαζόμαστε, το δικαίωμα να τα διορθώνουμε ή να τα ενημερώνουμε, να τα διαγράψουμε αν δεν τα διατηρήσουμε συγκεκριμένα , τον νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα να είναι φορητές. Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στο prod2@kritikoswood.gr και θα ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας μέσα σε ένα μήνα, εκτός εάν η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αμέσως για τους λόγους. Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο prod2@kritikoswood.gr

Η Kritikoswood μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει αυτές τις διατάξεις προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόσει σε μελλοντικές επεκτάσεις ή άλλες τροποποιήσεις στον ιστότοπο ή σε μεμονωμένες υπηρεσίες.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου καλύπτει τους όρους συλλογής και διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών επισκεπτών / χρηστών από το www.kritikoswood-shop.gr. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, το www.kritikoswood-shop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που υπέστη ο χρήστης, την οποία κάνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση αυτών των όρων.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστοτόπου. Η KRITIKOSWOOD μπορεί να βελτιώσει ή / και να τροποποιήσει τα προϊόντα που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στα μέσα αποθήκευσης της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταγράφονται απευθείας σε ένα ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας-εταίρου (EUROBANK) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα σύνδεσης SSL που ανήκει αποκλειστικά στην επιλεγμένη Eurobank η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί την KRITIKOSWOOD όταν ολοκληρωθεί

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.kritikoswood-shop.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτή (Νόμος 2251/1994), ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η αποστολή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρεία, και η παράδοση γίνεται επί πεζοδρομίου και όχι σε όροφο.

Εντός 24 ωρών από την παραγγελία, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει ακύρωση αποστέλλοντας μήνυμα στο τμήμα διαχείρισης ηλεκτρονικής παραγγελίας της KRITIKOSWOOD: prod2@kritikoswood.gr. Εντός αυτής της προθεσμίας, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα, ακριβώς στην κατάσταση που έλαβε, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας, αποστέλλοντας δήλωση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοσή του στο: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΞΟΥΔΑ, 11ο χλμ Θηβών-Χαλκίδας Κουτί. 1216, Νομός Βοιωτίας, PC 32200 ή μέσω e-mail στο prod2@kritikoswood.gr

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα επιστροφής πρέπει να συνοδεύονται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά, η KRITIKOSWOOD θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό των επιστραφέντων προϊόντων χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό ). Εάν το επιστρεφόμενο προϊόν έχει υποστεί βλάβη λόγω βλάβης του Πελάτη ή η αξία του έχει μειωθεί με χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η KRITIKOSWOOD δεν θα δεχτεί την αίτηση απόσυρσης.

Εάν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή, μέσω e-mail μαζί με φωτογραφία στο prod2@kritikoswood.gr. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών θα καταγράψει το πρόβλημά σας και, αν χρειαστεί, θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία επιστροφής προϊόντος. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που πουλάμε μπορείτε (α) να το επισκευάσετε χωρίς επιβάρυνση ή να το αντικαταστήσετε με άλλο, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογο κόστος. β) να ζητήσει μείωση της τιμής · και (γ) να αποσύρονται, εκτός εάν πρόκειται για ελαφρύ πραγματικό ελάττωμα.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υφίστανται αν το ελάττωμα προκαλείται από εσάς ή λόγω ανωτέρας βίας με την αυστηρή ή ευρεία έννοια. Μια ανεξάρτητη αρχή στην οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας είναι ο Διαμεσολαβητής καταναλωτών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862). Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλύσετε καταναλωτικές διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις ηλεκτρονικών πωλήσεων των προϊόντων μας χρησιμοποιώντας καταχωρημένους φορείς ΕΕΔ στη Γραμματεία σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015. Για την ηλεκτρονική σύνδεση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ODR), κάντε κλικ εδώ https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

 

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του kritikoswood-shop.gr και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Η αποστολή cookies πραγματοποιείται όταν επισκέπτεστε το kritikoswood-shop.gr. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο εξυπηρετητή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης επισκέπτη, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο και άλλες πληροφορίες αυτού του είδους. Η KRITIKOSWOOD μπορεί να συλλέγει δεδομένα ταυτότητας χρήστη από την ιστοσελίδα της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες όπως cookies. Χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πρόσβαση σας στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και / ή σελίδων της KRITIKOSWOOD για στατιστικούς σκοπούς και να καθορίσουν τις περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookie σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε δεν επιτρέπει την αποδοχή cookies με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες και σελίδες και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies για την αναγνώρισή σας, ίσως να μην έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες περαιτέρω.